Styrelsen

Johan Falkholt Ordförande 070-271 05 09
Dag Tamm Kassör 072-448 48 63
Ayhan Mercil Garage, parkering, soprum 070-682 57 40
Carina Tornberg Trädgård, städning 073-354 43 62
Bodil Johansson Sekreterare, uthyrningsrum, hemsida 070-699 56 72
Sean Amjadi Fastighetsfrågor, hissar 070-791 70 29
Roberto Bacci Nycklar 076-123 19 78
Joakim Brindesjö Internet, kabel-tv 070-926 51 34


Styrelsen når du via mejl korsnabben@korsnabben.se