Aktuellt

Årsstämma

Påminner om årsstämman som vi har den 9 juni kl 1400 på vår innergård. Vid dåligt väder flyttar vi in i föreningslokalen alternativt garaget beroende på hur många vi är Årsredovisning, motioner mm finns på hemsidan från 26 maj. //Styrelsen

Continue reading

Skyddsrum

Det kommer ibland upp frågor om skyddsrum. Exempelvis var ligger mitt närmsta och får jag använda det vid behov. Det är inte så att man tillhör något särskilt skyddsrum utan vid behov så tar man sig till det närmsta. Detär upp till var och en att ta reda på var mitt närmsta skyddsrum finns, men […]

Continue reading

Viktig information om Ventilationskontroll, OVK!

Ventilationskontroll genomfördes andra veckan i januari av företaget ADVERSIO. Ventilationskontroll av fastigheter är obligatorisk för att säkerställa en god och hälsosam luftkvalité. Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det ska. OVK blev tyvärr inte godkänd då det i flera lägenheter fanns brister som sammantaget gjorde att vi inte kunde få en godkänd kontroll. […]

Continue reading