Aktuellt

Skyddsrum

Det kommer ibland upp frågor om skyddsrum. Exempelvis var ligger mitt närmsta och får jag använda det vid behov. Det är inte så att man tillhör något särskilt skyddsrum utan vid behov så tar man sig till det närmsta. Detär upp till var och en att ta reda på var mitt närmsta skyddsrum finns, men […]

Continue reading

Underhåll

Föreningen har nu gjort ett lite större underhåll på alla entrédörrar som vetter mot Armégatan. Bland annat har gångjärnen bytts och dörrarna har riktats upp. Förhoppningsvis ska detta nu göra att dörrarna ska fungera bättre, men var försiktig ändå när ni ställer upp dörrarna och stänger så kommer dom att hålla ett tag. Föreningen har […]

Continue reading

Viktig information om Ventilationskontroll, OVK!

Under andra veckan i januari kommer ventilationskontroll att genomföras av företag ADVERSIO. Ventilationskontroll av fastigheter är obligatorisk för att säkerställa en god och hälsosam luftkvalité. Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det ska. En viktig åtgärd för att säkerställa en god luftkvalité för våra medlemmar i föreningen är att årligen byta sina filter […]

Continue reading