Ansökningar och tillstånd

Här samlar vi information för dig som är medlem i Brf Korsnäbben eller för dig som är på väg att flytta in.

Nya rutiner vid renoveringar i lägenhet

Styrelsen har beslutat att ansluta föreningen till ett Renoveringsregister som börjar gälla 2022-01-01.
Syftet är att säkerställa så rätt dokumentation inkommit innan något arbete påbörjas.
Läs igen denna information noga då det är Du som bostadsrättsinnehavare som är ansvarig att dessa rutiner och föreskrifter följs.

Notera att störande renovering endast får ske måndag-fredag mellan kl 0800-2000, lördag och söndag mellan kl 0900-1700.

Andrahandsuthyrning

Planerar du att hyra ut din lägenhet i andra hand? Läs igenom följande information och återkom med önskade underlag till styrelsen på korsnabben@korsnabben.se

Informationsfolder för dig som är ny medlem