Trivselregler

Våra trivselregler

Styrelsen har fastställt följande trivselregler som alla medlemmar ska följa. Om du har synpunkter eller frågor eller vill komma med förslag till förbättringar på innehållet i informationen är du välkommen att kontakta styrelsen.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning får endast ske efter godkännande av styrelsen. Om bostadsrättsinnehavaren upplåter lägenheten utan tillstånd riskeras juridisk åtgärd då förfarandet strider mot föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Balkonger/altan
Kläder får hängas för vädring och torkning på balkongen. De får dock inte hängas så våta att de droppar från balkongen. Utanpåhängande blomlådor på balkongen är förbjudet. Vattna inte blommor så att det kommer ner vatten till grannen. Det är inte tillåtet att slänga cigarettfimpar eller annat skräp från balkongen. Det är tillåtet att sätta upp balkongskydd, men tänk på att dom inte får skramla. Fråga styrelsen angående val av färg innan uppsättning.

Botrivsel
För att vi alla skall trivas är det viktigt att vi inte stör varandra. Det innebär att en ombyggnation i lägenheten får pågå måndag till fredag kl. 08:00 till 20:00, lördagar och söndagar mellan 09:00 och 17:00. Tänk också på att ditt golv är din grannes tak och att din vägg är din grannes vägg. Ett för alla trivsamt boende förutsätter: Solidaritet med föreningen och medlemmar emellan, förståelse för och efterlevnad av utfärdade bestämmelser, tolerans och hänsynstagande mellan de boende.

Brandskydd
Vår bostadsrättsförening är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och bekämpa brand. Därför är det absolut förbjudet att kasta brandfarligt avfall i sopbehållarna. Brandvarnare har installerats i samtliga lägenheter. Brandvarnarna har så kallat 10-års batteri men brandvarnaren bör testas regelbundet. Brandvarnaren tillhör lägenheten och får inte flyttas/tas ner från ursprungsplatsen. Trapphus och utrymmet utanför lägenhetsdörrarna ska hållas ren från saker som exempelvis barnvagnar, cyklar, pulkor och liknande. Detta gäller även små saker som exempelvis dörrmattor. Dels finns det en brandrisk i sakerna men minst lika viktigt att det ska vara lätt att utrymma fastigheten i händelse av brand då det kan vara mörkt och rökfyllt.

Bredband
Föreningen har låtit installera bredband till alla lägenheter. Hastigheten är 500-1000 mbit/s och varje lägenhet får en fast IP-adress. Se http://www.ownit.se/ för mer information om bredbandet.

Djur
Djur får inte rastas på föreningens mark. Det är förbjudet att kasta ut bröd eller matrester till fåglar då det lockar råttor till området. Se till att era husdjur inte för oljud eller förorenar på föreningens tomt.

El
Lägenheterna har elmätare på varje våningsplan och kan kommas åt med egen nyckel, förutom Armégatan 27 som har sina samlade i el-centralen i källaren. Ni som bor där får kontakta styrelsen vid behov av avläsning eller då en gruppsäkring behöver återställas. Kontrollera alltid de egna säkringarna samt gruppsäkringarna på respektive våningsplan innan ni ringer felanmälan!

Fest
Vid enstaka tillfällen kan föreningen godta att en enskild medlem har fest i sin lägenhet som håller på efter 23.00, detta på fredag eller lördag kväll. Den som skall ha fest ska minst 1 vecka före festens datum meddela samtliga andra medlemmar i huset.

Fastighetsskötsel
Föreningens fastighetsskötare är Storholmen. Felanmälan görs via telefon, webb eller mejl. Helgfria vardagar mellan kl 0700-2100 på tfn 08- 520 252 00.
På kvällar, nätter och helger görs felanmälan till Dygnet jour på 08-18 70 00 vilket endast får göras om det är akut. Kostnader för ”onödiga” utryckningar kan enligt styrelsens beslut påföras enskild medlem.

Försäkringar
Fastigheten och föreningen är försäkrad hos Moderna.

Du behöver själv teckna det så kallade bostadsrättstillägget då detta inte ingår i försäkringen. Då föreningen är medlemmar i Fastighetsägarna kan du få rabatt på din egen bostadsförsäkring. Det finns även medlemsrabatter inom andra delar. Se mer information på www.fastighetsagarna.se

Förråd
Det förråd som tillhör varje lägenhet är avsett endast för förvaring dvs. det är ingen arbetsbod. Det är inte heller tillåtet att placera föremål utanför förråden i gångutrymmen.

Försäljning av lägenhet
Både som säljare och köpare är du skyldig att kontrollera att lägenheten uppfyller krav ställda i trivselreglerna. Detta innebär:

– Kontrollera att brandvarnaren finns och fungerar

– Kontrollera att lägenheten inte har några skador som kan påverka övriga delar av fastigheten (t ex vattenskada)

– Lämna tillbaka eventuella garage- eller parkeringsplatsnycklar till ansvarig person i styrelsen.

– Brister åtgärdas av lägenhetsinnehavaren. Som säljare har du ansvar att upplysa köpare om eventuella fel och brister i lägenheten. Du som köpare har undersökningsplikt. Läs gärna mer hos Konsumentverket om vad som gäller vid köp av bostadsrätt.

Gemensamhetslokalen
För att boka gemensamhetslokalen, klicka här och ange det lösenord alla våra medlemmar innehar. Saknar du lösenord mejlar du korsnabben@korsnabben.se

Föreningens stadgar och trivselregler gäller även för nyttjandet av gemensamhetslokalen, med nedan tillägg

  • Allt nyttjande skall göras med förnuft och med hänsyn till övriga medlemmar.
  • Gemensamhetslokalen är tänkt att nyttjas för övernattning, barnkalas och tillställningar som inte sträcker sig senare än 23.00, det är inte en fest och partylokal.
  • Rökning är absolut förbjuden i lokalen. Rökning är endast tillåten utomhus. Glöm inte att plocka upp fimparna.
  • Mellan kl. 23.00 – 08.00 skall det vara tyst, tänk på det när det skall städas.
  • Normal tid för lån är kl. 13.00 dag 1 – 11.00 sista dagen och då skall också städningen vara gjord, om inte annat överenskommits.
  • Om något går sönder, försvinner, eller skadas på något sätt skall detta ersättas av den som hyr lokalen. En inventarielista finns i lokalen.
  • Dammsug och våttorka golven, städa toalett och kök, dammsug bäddsoffan, torka av borden och torka ur kylskåpet om ni använt det.
  • Efter användandet skall sopor tömmas och läggas på avsedd plats i soprummen.
  • Om städning görs på ett bristfälligt sätt får styrelsen ta ut en extra avgift motsvarande kostnad för städning hos städbolag.
  • Om inte ovan regler efterföljs kan styrelsen neka medlem att hyra lokalen fler gånger.

Ha som regel att alltid lämna platser i bättre skick än när du kom!

Grillning på balkong
På grund av brandrisk och lukt är det inte tillåtet att grilla på balkonger och uteplatser med kolgrill. Om hänsyn till grannen tas är det tillåtet att grilla med el- eller gasolgrill.

Grillplats
Föreningens har en grillplats på gården. Följande ordningsregler gäller:

 • Ingen bokningslista finns.
  • Var och en håller med egen grillkol, tändredskap och utrustning för rengöring
  • Det är inte tillåtet att grilla efter 22:00
  • Före användandet borstar du ur grillen och tömmer, vid behov, grillkolsrester från föregående grillare.
  • Grillkolsrester läggs i hushållssoporna, Förvissa dig om att det inte finns någon glöd samt att den är helt avsvalnad.
  • Efter grillning rengörs gallret med borste och/eller rengöringssprej
  • Och som alltid, visa hänsyn och tänk på att det kanske är fler som vill grilla efter dig

Höst och vårstädning
Styrelsen anordnar oftast en eller två städdagar per år för att snygga till vår gemensamma miljö. Detta är ett bra tillfälle att träffa dina grannar och tillsammans öka vår trivsel. Det är bra att det är många som hjälper till och vi kan genom detta minska våra gemensamma utgifter.

Kabel-TV
Föreningen har ett gruppavtal med Tele2 vilket ger varje bostadrättsinnehavare en gruppavtalsrabatt på 150:- .Läs mer på deras hemsida http://www.tele2.se

Köksventilation
Det finns en centralt placerad fläkt på taket som ombesörjer ventilationen och fungerar som köksfläkt. Annan köksfläkt får under inga omständigheter monteras till ventilationssystemet.  Är du osäker på detta så kontakta styrelsen. Rengör yttre fläktfilter ofta med tanke på brandfaran.

Mattor
För den gemensamma trevnaden är det inte tillåtet att skaka mattor och dylikt på balkonger eller genom fönster.

Markis
Markiser får monteras på altaner och balkonger om det görs fackmannamässigt och efter styrelsens godkännande.

Medlemsavgift (hyra)
Avgiften betalas via bankgiro/plusgiro. Den kan även betalas via autogiro och hos vissa banker med elektronisk faktura. Avgiften administreras av vår förvaltare Fastum.

Namnskyltning
När nya medlemmar flyttar in ska namnbytet på postfack och dörr meddelas till styrelsen som meddelar föreningens fastighetsförvaltare Storholmen som uppdaterar. För att det ska enhetligt och snyggt ut i entrén och på våningsplanen är det inte tillåtet att själv sätta upp namnlappar.

Nycklar
Extra nycklar till lägenheten kan beställas på Kungslås (endast där). Tänk på att ni måste ha med er en giltig legitimation och hyresavi eller lägenhetskontrakt. Kontakta styrelsen om det skulle uppstå något problem.

Ombyggnad
Du måste ha tillstånd för att sätta upp vägg, ta ned vägg, lägga klinker i bad/rum. Tag alltid kontakt med styrelsen först. Vattenskador kan kosta (och även enskild medlem) föreningen mycket och vi vill till varje pris undvika detta. Du som boende måste ta ditt ansvar och det gäller att kontrollera att kranar inte läcker och framför allt att meddela när du bygger. Föreningen har anslutit sig till Storholmens renoveringsregister som innebär att  anmälan om renovering som kräver styrelsens medgivande görs via Storholmen. Läs mer under kapitlet ”Ansökningar tillstånd”.

Parkering
Till föreningen finns parkering att hyra utomhus eller i garage. För information om detta kontakta styrelsen. Det är inte tillåtet att parkera på p-platser eller i garaget på platser som kan tyckas vara ”lediga”. Tänk på att parkeringarna både utomhus och inomhus är avsedda för att parkera motorfordon på och får inte användas för andra ändamål.

I garaget finns även platser att hyra som har laddningsmöjlighet.

Parabol
Paraboler får sättas upp på villkor att den inte monteras på husets fasad och görs på ett säkert sätt. Givetvis får den inte heller störa annan medlem/granne. Kontakta styrelsen vid tveksamhet.

Rökare
Rökare får inte slänga sina fimpar på gården, vare sig på framsidan eller baksidan vilket även inkluderar att man inte får slänga fimpar från balkongen. Visa hänsyn!

Sopor
Det finns två soprum båda vid ingången till Armégatan 25. Det högra är avsett för hushållssopor (brännbart), elektroniksopor och matavfall.  Det vänstra är avsett för papper, wellpapp, kartong, hårdplast, metall och glas. Grovsopor som trasiga möbler, kläder och övrigt skrot får absolut inte slängas i soprummen. Samtliga boende får själva ansvara för att sortering sker på rätt sätt. Tänk på att det ger föreningen merkostnader om du slänger skräp som inte kan eller skall hanteras i soprummen. Anläggningar för grovsopor finns närmast i Bromma.

Det kommer även en mobil återvinning som finns i hörnet Huvudstagatan/Krysshammarvägen varannan torsdag, ojämn vecka kl 17.40-18.05

Störningar
Upplever du som medlem att någon av dina grannar inte följer våra trivselregler ber vi dig i första hand kontakta den det berör och lösa problemet på bästa sätt. Fungerar inte det kan du vända dig till styrelsen så tar vi kontakt med dig och den det berör för att lösa problemet tillsammans.

Trädgård
Gräsklippning och snöröjning ingår i olika avtal. Vi har gemensam höst och vårstädning där vi tillsammans gör extra fint på vår gård.

Tvätt av bil
Tvättning eller avfettning eller större reparationer av motorfordon är inte tillåtet på föreningens område.

Ventilation
Vid några av era fönster finns ventilationshål med filter. Dessa filter bör bytas c:a en gång om året. Filtren går att beställa på Internet, http://www.acticon.se/ och få hemskickade till er direkt. Ventilationstallriken får inte justeras eller täppas igen eftersom det då kan orsaka för litet eller för stort ventilationsflöde hos övriga boende i huset.

Beslutades 2018 vid BRF Korsnäbbens ordinarie stämma och uppdateras vid förändringar. Senaste uppdatering 2022-05-07