Nyheter

Årsmöte

Årsstämma

Påminner om årsstämman som vi har den 9 juni kl 1400 på vår innergård.

Vid dåligt väder flyttar vi in i föreningslokalen alternativt garaget beroende på hur många vi är

Årsredovisning, motioner mm finns på hemsidan från 26 maj.

//Styrelsen

Husen från gatan

Skyddsrum

Det kommer ibland upp frågor om skyddsrum. Exempelvis var ligger mitt närmsta och får jag använda det vid behov. Det är inte så att man tillhör något särskilt skyddsrum utan vid behov så tar man sig till det närmsta. Detär upp till var och en att ta reda på var mitt närmsta skyddsrum finns, men för vår del så finns det en mängd skyddsrum i närheten. Exempelvis tvärs över gatan på Armégatan 38 och 40 samt på Wiboms väg runt hörnet finns skyddsrum i samtliga hus.

Ett skyddsrum får dagligdags användas som förråd eller cykelrum motsvarande, men ska kunna iordningställas inom två dygn. Ansvaret för skyddsrummens underhåll med mera är fastighetsägaren.

Här kan ni läsa mer:  https://criseq.se/info-om-beredskap-och-sakerhet/skyddsrum-var-ligger-mitt-narmaste/

och här kan ni hitta information om var närmsta skyddsrum: https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=0.6

Viktig information om Ventilationskontroll, OVK!

Ventilationskontroll genomfördes andra veckan i januari av företaget ADVERSIO. Ventilationskontroll av fastigheter är obligatorisk för att säkerställa en god och hälsosam luftkvalité. Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det ska.

OVK blev tyvärr inte godkänd då det i flera lägenheter fanns brister som sammantaget gjorde att vi inte kunde få en godkänd kontroll. Vi har nu till 2024-10-01 att åtgärda restpunkterna.

Företaget som genomförde kontrollen kommer att kontakta de lägenheter som har brister och erbjuda möjligheter till att åtgärda respektive restpunkter.

Med vänlig hälsning

Styrelsen