Husen från gatan

Skyddsrum

Det kommer ibland upp frågor om skyddsrum. Exempelvis var ligger mitt närmsta och får jag använda det vid behov. Det är inte så att man tillhör något särskilt skyddsrum utan vid behov så tar man sig till det närmsta. Detär upp till var och en att ta reda på var mitt närmsta skyddsrum finns, men för vår del så finns det en mängd skyddsrum i närheten. Exempelvis tvärs över gatan på Armégatan 38 och 40 samt på Wiboms väg runt hörnet finns skyddsrum i samtliga hus.

Ett skyddsrum får dagligdags användas som förråd eller cykelrum motsvarande, men ska kunna iordningställas inom två dygn. Ansvaret för skyddsrummens underhåll med mera är fastighetsägaren.

Här kan ni läsa mer:  https://criseq.se/info-om-beredskap-och-sakerhet/skyddsrum-var-ligger-mitt-narmaste/

och här kan ni hitta information om var närmsta skyddsrum: https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=0.6

Posted in Nyheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *