Viktig information om Ventilationskontroll, OVK!

Ventilationskontroll genomfördes andra veckan i januari av företaget ADVERSIO. Ventilationskontroll av fastigheter är obligatorisk för att säkerställa en god och hälsosam luftkvalité. Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det ska.

OVK blev tyvärr inte godkänd då det i flera lägenheter fanns brister som sammantaget gjorde att vi inte kunde få en godkänd kontroll. Vi har nu till 2024-10-01 att åtgärda restpunkterna.

Företaget som genomförde kontrollen kommer att kontakta de lägenheter som har brister och erbjuda möjligheter till att åtgärda respektive restpunkter.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Posted in Nyheter.