Viktig information om Ventilationskontroll, OVK!

Under andra veckan i januari kommer ventilationskontroll att genomföras av företag ADVERSIO. Ventilationskontroll av fastigheter är obligatorisk för att säkerställa en god och hälsosam luftkvalité. Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det ska.

En viktig åtgärd för att säkerställa en god luftkvalité för våra medlemmar i föreningen är att årligen byta sina filter som är placerade under elementen i vardagsrum och sovrum. Det är också angeläget att filtret i fläkten rengörs eller byts regelbundet.

Ni är välkomna  till föreningslokalen för att köpa filter, kostnad 100 kr per filter. Bor du i en tvårumslägenhet behöver du två små och ett stort, i en trerumslägenhet två små och två stora och i en fyrarumslägenhet två små och tre stora. Vi finns på plats den 11:e  och 18:e december mellan 18.00-20.00. Betalning sker via föreningens swishkonto.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Posted in Nyheter.