Husen från gatan

Skyddsrum

Det kommer ibland upp frågor om skyddsrum. Exempelvis var ligger mitt närmsta och får jag använda det vid behov. Det är inte så att man tillhör något särskilt skyddsrum utan vid behov så tar man sig till det närmsta. Detär upp till var och en att ta reda på var mitt närmsta skyddsrum finns, men för vår del så finns det en mängd skyddsrum i närheten. Exempelvis tvärs över gatan på Armégatan 38 och 40 samt på Wiboms väg runt hörnet finns skyddsrum i samtliga hus.

Ett skyddsrum får dagligdags användas som förråd eller cykelrum motsvarande, men ska kunna iordningställas inom två dygn. Ansvaret för skyddsrummens underhåll med mera är fastighetsägaren.

Här kan ni läsa mer:  https://criseq.se/info-om-beredskap-och-sakerhet/skyddsrum-var-ligger-mitt-narmaste/

och här kan ni hitta information om var närmsta skyddsrum: https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=0.6

Husen från gatan

Underhåll

Föreningen har nu gjort ett lite större underhåll på alla entrédörrar som vetter mot Armégatan.

Bland annat har gångjärnen bytts och dörrarna har riktats upp.
Förhoppningsvis ska detta nu göra att dörrarna ska fungera bättre,
men var försiktig ändå när ni ställer upp dörrarna och stänger så kommer dom att hålla ett tag.

Föreningen har också beställt garagestädning samt ommålning av linjerna av parkeringsrutorna, såväl inne i garaget som utomhus.
Bolaget som kommer att göra jobbet återkommer när det blir dags, först ska vi invänta våren

Viktig information om Ventilationskontroll, OVK!

Under andra veckan i januari kommer ventilationskontroll att genomföras av företag ADVERSIO. Ventilationskontroll av fastigheter är obligatorisk för att säkerställa en god och hälsosam luftkvalité. Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det ska.

En viktig åtgärd för att säkerställa en god luftkvalité för våra medlemmar i föreningen är att årligen byta sina filter som är placerade under elementen i vardagsrum och sovrum. Det är också angeläget att filtret i fläkten rengörs eller byts regelbundet.

Ni är välkomna  till föreningslokalen för att köpa filter, kostnad 100 kr per filter. Bor du i en tvårumslägenhet behöver du två små och ett stort, i en trerumslägenhet två små och två stora och i en fyrarumslägenhet två små och tre stora. Vi finns på plats den 11:e  och 18:e december mellan 18.00-20.00. Betalning sker via föreningens swishkonto.

Med vänlig hälsning

Styrelsen